وبسایت موسسه خیریه روز سوم

ساخته شده با

آنها به ما اعتماد کرده‌اند!

برندهای معتبر و چهره‌های سرشناسی مشتریان ما هستند. موفقیت‌مان را مدیون اعتماد آنها هستیم :)
لاریکیت
شركت گاز استان گلستان
آسمان فرسا
مهناز افشار (بازیگر)
موناکو
دانشگاه تهران
ماشین لنت تهران
علی معلم (سینماگر)
حامد بهداد (بازیگر)
برنا الکترونیک
سلامتیسم
سبوس
دارو درمان آرنگ
محمدرضا شریفی‌نیا (بازیگر)
بیمارستان نورافشار
علی دایی (ورزشکار)